Communication Forum 2013

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2013) เมื่อวันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดต่อเนื่อง ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

Communication Forum 2013

โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Communication Forum 2013)

ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 29 เรื่อง นำเสนอโดยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมรับฟังการวิพากษ์ผลงานและจุดประกายแนวทางการศึกษาวิจัย โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการสัมมนา

  • วันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกำหนดการ: คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย:
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading

SCAT Seminar

สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
ระดมความคิด เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวาทนิเทศในประเทศไทย

คณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ SCAT ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จัด การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCAT)

Continue reading

SCAT Open House

ทีม SCAT ผนึกกำลังจัดประชุมทางการครั้งแรก
เตรียมปูทางสู่การประชุมใหญ่เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ทีมงาน SCAT นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดการประชุม โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวาทนิเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “SCAT Open House” ณ ห้อง Alumni Lounge ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยถือเป็นการประชุมขนาดเล็กอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการเริ่มต้นแนวคิดในการสร้าง “Speech Communication Association of Thailand” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมวาทนิเทศแห่งประเทศไทย”

Continue reading