Communication Forum 2013

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2013) เมื่อวันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดต่อเนื่อง ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading

Communication Forum 2013

โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Communication Forum 2013)

ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 29 เรื่อง นำเสนอโดยนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมรับฟังการวิพากษ์ผลงานและจุดประกายแนวทางการศึกษาวิจัย โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดการสัมมนา

  • วันอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2556
    ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกำหนดการ: คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย:
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading

Speech Comm Forum

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555 สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางวาทนิเทศ (Speech Communication Forum) ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Continue reading