SCAT Seminar

สาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
ระดมความคิด เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวาทนิเทศในประเทศไทย

คณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ SCAT ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จัด การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCAT)

Continue reading

SCAT Open House

ทีม SCAT ผนึกกำลังจัดประชุมทางการครั้งแรก
เตรียมปูทางสู่การประชุมใหญ่เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ทีมงาน SCAT นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดการประชุม โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากสาขาวาทนิเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “SCAT Open House” ณ ห้อง Alumni Lounge ชั้น 1 อาคารศศนิเวศน์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ โดยถือเป็นการประชุมขนาดเล็กอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการเริ่มต้นแนวคิดในการสร้าง “Speech Communication Association of Thailand” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมวาทนิเทศแห่งประเทศไทย”

Continue reading