สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   • คุณพิเชษฐ์ แตงอ่อน, SCAT Information and Communication Center
    Email Address: scat.icc@scatorg.net
   • SCAT Fanpage: http://www.facebook.com/scat.fanpage
   • หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    โทร. 0-2218-2205

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรมคณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |