รวมประกาศรายชื่อ

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรม | คณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก
(Extraordinary Speech and Personality Program, ESP)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติและเข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก
  ESP Bilingual Camp II
  (ประกาศ: 3 กรกฎาคม 2556) คลิกที่นี่
 • รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อเข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก
  ESP Bilingual Camp I (ประกาศ: 3 กรกฎาคม 2556) คลิกที่นี่
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ (ประกาศ: 24 มิถุนายน 2556) คลิกที่นี่
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 (ประกาศ: 19 มิถุนายน 2556) คลิกที่นี่
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 (ประกาศ: 17 มิถุนายน 2556) คลิกที่นี่

| หน้าแรก | โครงการ | การอบรม | คณาจารย์ | การสมัคร | ดาวน์โหลด | สอบถาม | ประกาศ |